A műszaki-, termék- és szolgáltatásfejlesztés kategóriában a vállalkozások a teljes gyártási, illetve szolgáltatási vertikumot lefedő tanácsadási tevékenységre vonatkozóan nyújthatnak be pályázati igényt. Ebben a kategóriában a tanácsadás egyik kiemelt területe a meglévő termék vagy szolgáltatás továbbfejlesztésére, illetve új termék vagy szolgáltatás kifejlesztésére irányuló szakmai tanácsadások nyújtása. Ebben a kategóriában igénybe vehető további tanácsadások főként a hatékonyságnövelő és azt támogató folyamatok kialakítására fókuszálnak, legyen szó akár az automatizálást, digitalizálást, a vezetői döntéstámogatást vagy éppen technológiai- és tudástranszfert érintő kérdésekről.

 1. Gyártásoptimalizáláshoz és automatizáláshoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
  • termeléstervezési és –szervezési tanácsadás és kiszolgáló (informatikai) rendszerek (pl. MES, SCADA) implementációjához kapcsolódó tanácsadás (beleértve digitális gyártástechnikák alkalmazásához, a gyártóberendezések termelésirányítási informatikai rendszerbe kötéséhez, a gyártási hatékonyság intelligens növeléséhez, optimalizáláshoz kapcsolódó tanácsadás);
  • gyártási műveletek, (rész)folyamatok felülvizsgálata, optimalizálása, automatizálási lehetőségek feltérképezése (beleértve „okos” gyártóeszközök, gyártóberendezések alkalmazásához, valamint a már meglévő gyártóeszközök, gyártóberendezések „okosítása” tevékenységhez kapcsolódó tanácsadás);
 2. Intelligens termelésirányításhoz és vállalatirányításhoz kapcsolódó tanácsadás, beleértve
  • meglévő vállalati informatikai rendszerek integrálása vállalatirányítási rendszerbe, új vállalatirányítási rendszer kiépítésével kapcsolatos tanácsadás,
  • online integráltság elősegítéséhez (pl. VMI, CRP készletmenedzsment vagy EDI adatátviteli rendszer, online értékesítési informatikai rendszerek) kapcsolódó tanácsadás;
 3. Logisztikai folyamatok optimalizálása, ellátásilánc-menedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
 4. Információbiztonsági, adatvédelmi, illetve kiber-biztonsági tanácsadás;
 5. Alkalmazott tudástranszfer és termék/szolgáltatás fejlesztéstervezés, beleértve
  • tudományos, technológiai, üzleti és egyéb, vonatkozó ismeretek és szakértelem gyakorlati alkalmazása és beépítése a vállalati folyamatokba, új vagy fejlesztett termékek vagy szolgáltatások meghatározása, megtervezése, kidolgozása, illetve dokumentálása céljából;
  • új vagy meglévő termék és/vagy szolgáltatás piaci igények és műszaki trendek alapján történő (tovább)fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás;
 6. Formatervezéssel, termék designnal kapcsolatos tanácsadás;
 7. Szellemi tulajdonvédelemmel, újdonságvizsgálattal és szabadalmazással kapcsolatos tanácsadás;
 8. Minőség-, környezet-, munkavédelem-, adatbiztonság- és egyéb irányítási rendszerek bevezetéséhez és fejlesztéséhez kapcsolódó tanácsadás.

Legyen bármennyire is piacképes egy termék vagy szolgáltatás, megfelelő marketing és kommunikáció nélkül nem kiaknázható a teljes piaci potenciáljuk. Ennek megfelelően, a márka- és arculatépítés kategóriában a teljes marketingterületet lefedő tanácsadás igénybe vehető, legyen szó akár saját termékhez vagy szolgáltatáshoz kapcsolódó márkaépítésről, értékesítési csatorna bővítésről, árképzésről, online marketingről, kommunikációs tervről vagy épp CRM kialakításához kapcsolódó szolgáltatásról.

 1. Marketing tanácsadás és márkaépítés, beleértve
  • marketing koncepció kialakítása;
  • marketing eszközök és értékesítési csatornák meghatározása;
  • márka-, és image építés tevékenységekhez és folyamatokhoz kapcsolódó tanácsadás;
  • szolgáltatás- és termék árképzéshez kapcsolódó tanácsadás;
  • versenytárs- és piacelemzés, termékpozícionálás;
 2. Felhasználói élmény értékelés, illetve tervezés;
 3. Arculati és grafikai tervezés;
 4. Kommunikációs terv elkészítése;
 5. Ügyfélkapcsolati rendszer (CRM) bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
 6. Vásárlásösztönzési eszközök meghatározása.

A növekedési potenciállal rendelkező vállalkozások vagy már most is az átalakulás előtt állnak, vagy csak néhány lépés választja el őket a teljes vállalati stratégiai folyamatok felülvizsgálatától, újratervezésétől. A stratégiai és vállalati pénzügyi tanácsadás kategória nemcsak pénzügyi átvilágításhoz és kockázatelemzéshez, finanszírozási tanácsadáshoz kapcsolódó szolgáltatások igénybevételét támogatja, de olyan területekre is kiterjed, mint az üzleti terv készítése, ahhoz kapcsolódó fejlesztési javaslatok kidolgozása, cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak vizsgálata vagy épp kontrolling rendszerek bevezetése.

 1. Stratégiai és üzleti tervezés, beleértve
  • vállalati stratégiaalkotás, illetve felülvizsgálat és kapcsolódó tervezési folyamatok fejlesztése;
  • üzleti terv készítése, üzleti modellezés;
  • kockázati tanácsadás;
  • a szervezet üzleti tervével összhangban fejlesztési javaslatok kidolgozása, vonatkozó megvalósíthatósági számításokkal és részletes kapacitástervezéssel;
 2. Projektfejlesztési-, projektmenedzselési tanácsadás;
 3. Vállalati pénzügyi tanácsadás, beleértve
  • pénzügyi átvilágítás és kockázatelemzés;
  • tőkeszerkezet elemzés (pl.: saját tőke megtérülése, tőkeemelés és bevonás, kockázati tőke lehetőség) és tőkebevonáshoz kapcsolódó tanácsadás;
  • finanszírozási tanácsadás (pl.: likviditástervezés, forgóeszköz finanszírozás, forrás optimalizáció, banki restrukturálás);
  • költség- és eszközszerkezet optimalizálás;
  • pénzügyi, illetve hatékonysági mutatók összehasonlításán alapuló vállalati működési hatékonyságjavítás;
  • a cégstruktúrát érintő átalakítások pénzügyi hatásainak, lehetőségeinek elemzése;
  • hitelfelvétel előkészítése, vonatkozó értékelések elkészítése;
  • beruházások, befektetések előkészítéséhez szükséges elemzések és értékelések kidolgozása, megtérülési számítások elvégzése;
  • kontrolling rendszerek bevezetéséhez kapcsolódó tanácsadás;
  • vállalati vagyon (ingatlan) és eszközkezelés optimalizációjához kapcsolódó tanácsadás.

Számos olyan vállalkozás van, ahol éveken, akár évtizedeken keresztül jól működtek a kezdeti szervezetirányítási folyamatok. Azonban a gyors növekedéssel a vállalati folyamatok felülvizsgálata, újratervezése szükségessé válhat. A szervezet-, folyamat- és menedzsmentfejlesztés kategóriában kimondottan szervezeti struktúrát, folyamatokat érintő optimalizálási tanácsadásra, a szervezet digitalizációra való átállását segítő szolgáltatásokra, valamint szervezeti/vezetői coaching és belső értékelési – motiváló rendszerek kialakítására vonatkozó tevékenységekre igényelhető támogatás.

 1. Szervezeti struktúra és tevékenységek/folyamatok optimalizálása, beleértve
  • szervezeti struktúra elemzése, kialakítása, optimalizálása;
  • a szervezeti tevékenységek és folyamatok elemzése, optimalizálása, kiszervezési lehetőségek vizsgálata;
  • a szervezet tevékenysége alapján a belső szabályzatok, kontrollok, munkafolyamatok, munkakörök kidolgozása, átalakítása, átszervezése, racionalizálása, személyügyi politika átalakítása, fejlesztése, vállalati HR fejlesztése, döntési és hozzáférési szintek meghatározása;
  • szervezeti modell átalakítása, szakterületi célok meghatározása, a szakterületek közötti együttműködés módjainak optimalizálása meghatározása;
  • üzletmenet-folytonosági tanácsadás;
 2. A szervezet digitális transzformációjának elősegítésével kapcsolatos tanácsadás;
 3. Vezetői- és menedzsment tanácsadás/fejlesztés, beleértve
  • menedzsment tudás, készség-, és kompetenciafejlesztés, vezetői coaching;
  • a változásokkal kapcsolatos nehézségek kezelésével, változásmenedzsmenttel kapcsolatos tanácsadás;
 4. Az adott vállalkozásra releváns képzési, személyiség- és készségfejlesztő programok kialakítása, képzési terv készítése;
 5. Munkavállalói értékelési rendszerek (pl.: elkötelezettségi-, elégedettségi-, teljesítmény értékelési rendszerek) kialakítása.
Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.