Magyarország Kormánya - Európai Regionális Fejlesztési Alap - Széchenyi 2020

OTP Hungaro-Projekt Pénzügyi Műszaki-Gazdasági Tanácsadó és Szervező Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest

Szakértői értékelés alapján: 71 / 100
I. (15)
II. (20)
III. (7)
IV. (11)
V. (13)
VI. (5)

Elérhetőség:

1134 Budapest, Dévai utca 26-28

Kapcsolattartók:

Vulcz László
ügyvezető
vulcz.laszlo@otphp.hu
Sipos-Horváth Mária
tanácsadó
sipos-horvath.maria@otphp.hu
Fain Máté
tanácsadó
fain.mate@otphp.hu

Kapcsolatfelvétel:


Szakértői területek


Bemutatkozás

Az OTP Hungaro-Projekt Kft. célja, hogy minél sokrétűbb pályázati és pénzügyi tanácsadási szolgáltatásokat nyújtson ügyfelei számára. Munkánk során törekszünk az ügyfeleink igényeinek leginkább megfelelő megoldások kialakítására, a beruházások megvalósításához szükséges szakmai tanácsadásban, valamint a fellépő finanszírozási problémák áthidalásában egyaránt.

A szükséges pénzügyi források biztosításában az OTP csoport áll ügyfeleink rendelkezésére.Cégünk 2002 óta foglalkozik széleskörűen pályázati tevékenységgel, ezen belül is kiemelten pályázati tanácsadással, pályázatírással, finanszírozással, projektmenedzsmenttel.Ügyfeleink között gazdasági társaságok, önkormányzatok, non-profit szervezetek, egyéni vállalkozók, családi gazdaságok is megtalálhatók. Minden területen számos referenciával rendelkezünk, legyen az akár vállalkozásfejlesztés, energetika, kutatás-fejlesztés, innováció, turisztika vagy vidékfejlesztés.

 

Szolgáltatásaink bemutatása

A teljes projektciklust lefedő pályázati és pénzügyi szolgáltatásainkat úgy állítottuk össze, hogy annak moduljai ügyfeleink igényeihez igazodva akár külön-külön is megrendelhetőek. Komplex szolgáltatásunk biztosítja, hogy a megfelelő projekt kialakításától a támogatás lehívásának utolsó pillanatáig felelősséggel, sikerorientáltantámogassuk ügyfeleinket.1. Pályázati tanácsadás


Segítünk feltérképezni, hogy tervezett beruházásait mikor, milyen támogatások segítségével valósíthatja meg.2. Pályázat- és tanulmánykészítés

 


PályázatkészítésElképzeléséből a pályázati kiírás feltételrendszerének megfelelően komplex projektet dolgozunk ki. A projekt megvalósíthatóságának vizsgálatát követően elkészítjük a teljes pályázati dokumentációt.Tanulmány- és üzleti terv készítésA pályázatok tárgyát képező beruházások megfelelő alátámasztásához sok esetben szükség van megalapozó tanulmányok elkészítésére, amelyek tartalma, terjedelme, de akár megnevezése pályázati típusonként eltérő lehet. Igény szerint vállaljuk a pályázathoz csatolandó egyéb dokumentumoknak az előírások szerinti elkészítését:
 • megvalósíthatósági tanulmányok

 • üzleti tervek

 • költség-haszon elemzések (CBA)

 • háttértanulmányok

 • igényfelmérések

 • marketing tervek

 • képzési tervek

 • pályázati dokumentációk kidolgozása és összeállítása3. Projektmenedzsment


Szakértőink a projekt jóváhagyásától, illetve a támogatás odaítélésétől egészen a projekt lezárásáig elvégzik a pályázati projektmenedzsmenttel kapcsolatos feladatokat:
 • javaslattétel munkafolyamatok, ütemtervek kialakítására

 • egyeztetések szervezése, lebonyolítása

 • közreműködés a projekt szakmai és pénzügyi felügyeletében

 • támogatási szerződések megkötése, változáskezelése

 • kapcsolattartás a közreműködő szervezetekkel

 • előrehaladási jelentések, kifizetési kérelmek, elszámolások, beszámolók elkészítése

 • részvétel helyszíni ellenőrzéseken

 • projektfenntartási jelentések készítéseProjektmenedzsment-tevékenységünk minőségére pénzügyi garanciát is vállalunk.  Amenniyben a projektmenedzsment során cégünk hibájából káresemény történik, úgy a Groupama Garancia Biztosítóval kötött szerződés alapján kártalanítjuk ügyfeleinket.4. Finanszírozási és vállalati pénzügyi tanácsadás


A projektgazdák számára sok esetben jelentős teher a pályázatok előfinanszírozása, emellett adódhatnak más pénzügyi próbatételek is egy projekt megvalósítása során. Az OTP HP az OTP Csoport segítségével stabil banki hátteret biztosít az Ön projektjeihez:
 • beruházási és működési jellegű finanszírozási igények kielégítése banki megoldásokkal

 • középtávú és éves üzleti tervek készítése

 • cash-flow tervezés

 • projektfinanszírozási struktúra kialakítása, pályázati források koordinációja

 • hitelkérelmi dokumentációk összeállítása

 • hitelminősítésekhez kapcsolódó cégértékelések készítése5. Közbeszerzés

A pályázati tanácsadó cégek között szinte egyedülálló módon nálunk a közbeszerzés is része az elérhető szolgáltatásoknak. Cégünk nem csak segítséget nyújt annak megállapításában, hogy a tervezett projekt a hatályos szabályozás alapján közbeszerzés köteles-e, hanem a közbeszerzési kötelezettség fennállása esetén az eljárások teljes körű lebonyolítását vállalja beleértve a támogató általi közbeszerzés ellenőrzési folyamatban történő közreműködést is. Társaságunk -  a közbeszerzési törvény által bizonyos esetekben kötelezően előírt – felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó biztosítása révén képes ellátni mindazokat a feladatokat, amelyek az eljárások szabályszerű, szakszerű és eredményes lebonyolításához nélkülözhetetlenek. Amennyiben az Ön Társasága ajánlattevőként, vagy alvállalkozóként kíván közbeszerzési eljáráson indulni, a közbeszerzési tanácsadás szintén elengedhetetlen a sikeres részvétel érdekében, amelyben szintén számíthat a kollégáink szaktudására és szakmai tapasztalatára.


 Vulcz László (ügyvezető)
12883668-2-41
2002
50-100 millió Ft
409 millió Ft
4
kisvállalkozások
középvállalkozások
nagyvállalatok
élelmiszeripar, növénytermesztés, állattenyésztés, kertészet, energetika, kutatás-fejlesztés, innováció, vállalkozásfejlesztés, gépgyártás, vegyipar
14

Szakértőink


This website uses cookies to function. By continuing to browse this site, you agree to the use of cookies stored on your computer.