Magyarország Kormánya - Európai Regionális Fejlesztési Alap - Széchenyi 2020

Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Korlátolt Felelősségű Társaság

Budapest

Szakértői értékelés alapján: 49 / 100
I. (8)
II. (13)
III. (10)
IV. (9)
V. (5)
VI. (3)
I.
Tapasztalt szakértőkkel rendelkezik (8)
II.
Piaci múltja van (13)
III.
Transzparens szakértő (10)
IV.
Megbízható szakértő (9)
V.
Naprakész szakértő (5)
VI.
Dinamikusan növekedő szakértő (3)

Elérhetőség:

1163 Budapest, Ágoston Péter utca 6/2

Kapcsolattartók:

Lakatos László
ügyvezető
+36 30 625 7032
lakatos.laszlo@hazaipalya.hu
Kocsis Péter
projektmenedzser
+36 70 607 3860
kocsis.peter@hazaipalya.hu

Kapcsolatfelvétel:


Szakértői területek


Bemutatkozás

A Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. 2011 -ben alakult elsősorban azzal a céllal, hogy a hazai vállalkozások és állami intézmények forrásbevonási lehetőségeit bővítse és fejlesztési projektjeik lebonyolítását megkönnyítse. A cég fő tevekénysége az üzletviteli-gazdasági tanácsadás, amely elsősorban különböző beruházási projektek generálásában, tervezésében, finanszírozási forrásainak megszerzésében, valamint a projektek sikeres lebonyolításában nyilvánul meg.A Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. elsősorban az alábbi területeken rendelkezik piaci versenyelőnnyel:

 


 • Egészségügyi menedzsment és az ehhez kapcsolódó tanácsadás

 • Egészségfejlesztési programok megvalósítása

 • Különböző tanulmányok készítése (megvalósíthatósági tanulmányok, pénzügyi költség-haszon elemzések, közgazdasági elemzések, üzleti tervek, stratégiai dokumentumok elkészítése)

 • Innovációs menedzsment és forrásbevonás

 • Infrastrukturális projektek lebonyolítása bármilyen ágazatban.
A cég 5 fő állandó szakértővel rendelkezik, az egyidejű, nagyobb mennyiségű megrendeléseket számos szakértő bevonásával teljesíti.

A cég tanácsadói tevékenységének két legfontosabb pillére az egészségügy, valamint a kutatás-fejlesztési területen nyújtott komplex tanácsadás, ugyanakkor pályázatkészítési és projekt megvalósítási tevékenységünket a fentieken túl a gazdaság bármilyen ágazatában ellátjuk.A Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. 2018-ra az egészségügyi pályázatok elkészítése és az egészségügyi projektek lebonyolítása terén a piac meghatározó szereplőjévé vált. Alapvető versenyelőnyünk ezen a piacon a projektek komplex lebonyolításának képessége. A Megbízó egyetlen feladata a cégünkkel történő kapcsolattartás, mi pedig a tervezéstől kezdve a projekt sikeres elszámolásáig bezárólag valamennyi feladatot elvégezzük.Egészségügyi infrastrukturális beruházások esetén az alábbi feladatok teljes körű ellátását vállaljuk:


 • Projekttervezés

 • Költségvetéstervezés

 • Megvalósíthatósági tanulmány elkészítése

 • Pályázatkészítés

 • Támogatási szerződéskötés támogatása

 • Közbeszerzési eljárások felügyelete

 • Eszközbeszerzések koordinálása

 • Teljes körű projektmenedzsment

 • Engedélyes és kiviteli tervek elkészítésének felügyelete

 • Kivitelezési munkák menedzselése

 • Kommunikációs feladatok ellátása

 • Pénzügyi menedzsment
A kutatás-fejlesztés esetén nemcsak a pályázatok elkészítését vállaljuk, hanem az ötletek generálásában, a forrásbevonás ideális lehetőségének kiválasztásában, üzleti tervek elkészítésében, projektek teljes körű menedzselésében is segítjük Megbízóinkat. 

Szolgáltatásaink bemutatása

Cégünk az alábbi szolgáltatásokat nyújtja ügyfeleinek:


 1. Egészségügyi menedzsment
Az egészségügy területén cégünk számos szolgáltatást kínál az ágazatvezetés és az ágazat szereplői számára. Szolgáltatásaink minőségét a referenciák menüpont alatt felsorolt Megbízóink számossága és elégedettsége támasztja alá elsősorban.Az egészségügyi menedzsment területén cégűnk az alábbi szolgáltatásokat kínálja:

 

 • Stratégiai tanácsadás az ágazatvezetés irányába (egészségügyi stratégiai dokumentumok elkészítése, egészségügyi módszertani anyagok elkészítése, módszertani teamek vezetése és képzése, kormányelőterjesztések elkészítésében való közreműködés)

 • Vezetési tanácsadás fekvőbeteg-, valamint járóbeteg ellátást nyújtó intézmények számára

 • Egészségügyi infrastrukturális fejlesztések/beruházások, valamint szoft témájú egészségügyi, szociális projektek pályázati dokumentációjának teljes körű elkészítése

 • Egészségügyi fejlesztési projektek teljes körű menedzsmentje

 • Egészségügyi témájú költség-haszon elemzések elkészítése

 • Egészségügyi megtérülési számítások végrehajtása

 • Intézményfejlesztési tervek készítése

 • Egészségnapok szervezése, lebonyolítása

 • Különböző egészségfejlesztési programok lebonyolítása, rendezvények szervezése


 


 1. Pályázati tanácsadás
Cégünk vállalja bármilyen témakörű pályázat előírásoknak megfelelő, jó minőségű, határidőre történő elkészítését a projekt költség tervezésével, a szakmai árajánlatok beszerzésének támogatásával együtt a Megbízó érdekeinek szem előtt tartásával. A pályázatok elkészítése az Európai Uniós támogatással megvalósuló, a hazai költségvetés terhére kiírt, a határon átnyúló, valamint a nemzetközi projektek teljes körű dokumentációjának elkészítésére vonatkozik. A pályázatok elkészítése mellett ügyfeleink számára ingyenes pályázatfigyelési szolgáltatást és projekttervezéssel kapcsolatos tanácsadást is nyújtunk.

 

 1. Projektmenedzsment
A Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. rendelkezik az infrastrukturális beruházási projektek, valamint a szoft témájú (képzési, szociális, kutatás-fejlesztési) projektek teljes körű lebonyolításához szükséges menedzsment kompetenciákkal.Projektmenedzsment szolgáltatásinak keretében az alábbi feladatok ellátására vállalkozunk:


 • Forrásbevonásban való közreműködés legyen az pályázati forrás, kockázati tőkebefektetés, vagy magán befektetés

 • Projektek alapító dokumentumainak elkészítése

 • Támogatási szerződések elkészítése

 • Európai Uniós projektmenedzsment (Közreműködő szervezeti, irányító hatósággal történő kapcsolattartás)

 • Szakmai tevékenységek menedzsmentje (szakmai előrehaladás koordinálása, szakmai beszámolók elkészítése, alvállalkozók kiválasztásában való közreműködés, alvállalkozókkal való kapcsolattartás)

 • Pénzügyi menedzsment (kifizetési kérelmek elkészítése, pénzügyi beszámolók elkészítése, forráslehívások koordinálása, pénzügyi elszámolások elkészítése, pénzügyi tanácsadás - számlák, teljesítés igazolások, szerződések pénzügyi részeinek véleményezése)

 • Kivitelezési munkák menedzselése (közbeszerzési eljárásokban való közreműködés, a Megbízó szempontjainak képviselete, kivitelezővel való kapcsolattartás)

 • Eszközbeszerzések menedzselése (tanácsadás eszközbeszerzések során, eszközök tenderlapjainak elkészítésében való közreműködés)

 • Rendezvényszervezés

 • Likviditás tervezés

 • Kockázatkezelés, kockázat menedzsment

 • Projektdokumentáció folyamatos vezetése

 • Projektadminisztráció ellátása


 


 1. Tanulmányok elkészítése
Megvalósíthatósági Tanulmányok készítéseA Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. egyik piaci versenyelőnyét a különböző témájú megvalósíthatósági, pénzügyi és egyéb szakmai tanulmányok magas színvonalú és gyors elkészítése adja. Cégünk több, mint 100 db a gazdasági élet teljes spektrumát felölelő (pl. egészségügy, közlekedés, honvédelem, kutatás-fejlesztés, sport, lakópark építés, turizmus, inkubáció, szociális ágazat, oktatás stb.) megvalósíthatósági tanulmányt készített el a megrendelők teljes körű megelégedésére.A megvalósíthatósági tanulmányok a kiválasztott projektek, vagy fejlesztések megalapozottságának és életképességének vizsgálatát jelentik, amely alapos helyzetelemzést követően tartalmazza a projekt relevanciájának, megvalósíthatóságának és fenntarthatóságának értékelését, valamint egy részletes pénzügyi tervet is.Költség-haszon elemzések készítéseA megvalósíthatósági tanulmányok mellett cégünk vállalja különböző projektek pénzügyi, vagy az externális hatásokat is számszerűsítő közgazdasági költség-haszon elemzésinek elkészítését is, amelyben szintén kiterjedt tapasztalattal és szakértelemmel rendelkezünk.A költség-haszon elemzések készítésének célja a fejlesztési, beruházási projektek pénzügyi és közgazdasági cash-flowjának, továbbá különböző beruházás-gazdaságossági mutatóinak számítása, a különböző fejlesztési alternatívák közötti döntés megalapozása. A költség-haszon elemzés során a fejlesztések által generált hasznok és költségek számbavétele, számszerűsítése, és pénzbeni értékben való kifejezése ("forintosítása") történik meg.Üzleti tervek készítése:

Cégünk vállalja szöveges és táblázatos üzleti tervek készítését vállalkozások számára, hitelkérelmekhez, tőkebefektetéshez és egyéb célból. Magába foglalja a cég bevételeinek, kiadásainak tervezését, csak úgy, mint a piac- és versenytárs elemzést, a megfelelő árazási és marketing stratégiai kialakítását is. 

 1. Stratégiai tanácsadás
A Hazai Pálya Gazdasági Tanácsadó Kft. stratégiai tanácsadást nyújt azon vállalkozások, intézmények számára, akik új termékkel kívánnak megjelenni a piacon, vagy tevékenységük valamely részterületén kívánnak új, stratégiai jelentőségű tevékenységet, vagy terméket bevezetni. A stratégiai tanácsadás az alábbi tevékenységeket foglalja magában:

 

 • Intézményfejlesztési tervek elkészítése: elsősorban állami intézmények hosszú távú intézmény fejlesztési irányvonalainak meghatározása, a fejlesztési területek, valamint a fejlesztésekhez szükséges források azonosításával.

 • Szervezetfejlesztési tanácsadás: szervezetek működésének átvilágítása a hatékonyabb, racionálisabb működési feltételek kialakítása érdekében.

 • Cégek működésének átvilágítása: intézmények működésének gazdasági szemléletű átvilágítása, szerződések, főkönyvi kivonatok, beszámolók pénzügyi szemléletű áttekintése

 • Számviteli tanácsadás

 • Piackutatási tanulmányok elkészítése

 • Árazási stratégiák kialakítása
 


Lakatos László István (ügyvezető)
23185562-2-42
2011
10-50 millió Ft
54 millió Ft
2
mikrovállakozások
kisvállalkozások
egészségügy
informatika
mezőgazdaság
államigazgatás
10

Szakértőink


Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.