Magyarország Kormánya - Európai Regionális Fejlesztési Alap - Széchenyi 2020

AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Budapest

Szakértői értékelés alapján: 82 / 100
I. (20)
II. (13)
III. (9)
IV. (19)
V. (12)
VI. (9)

Elérhetőség:

1133 Budapest, Váci út 76

Kapcsolattartók:

Ivády Balázs
Partner
balazs.ivady@aam.hu

Kapcsolatfelvétel:


Szakértői területek


Bemutatkozás

A jelenleg közel 100 főt foglalkoztató AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. Magyarország vezető és a régió kiemelkedő tanácsadó cégévé vált. A cég legrégebbi pillérét adó AAM Vezetői Informatikai Tanácsadó Zrt. története 1994-re nyúlik vissza. A 100%-ban magyar tulajdonú AAM 2001-ben indította el külön üzletágként az IT megoldás szállítást, kihasználva az alkalmazásintegráció területén keletkezett piaci rést. A 2003-ban részvénytársasággá alakult vállalat a tudatos regionális terjeszkedés jegyében 2005 végén alapította meg a ma már elismert piaci szereplőként működő romániai leányvállalatát, az S.C. AAM Management Information Consulting S.R.L.-t. Ezt 2009-ben a horvát leányvállalat létrehozása, majd 2010-ben a bolgár irodánk megnyitása követte, és a tervekben újabb regionális irodák megnyitása is szerepel.

Megalakulásunk óta több mint 200 hazai és nemzetközi szervezet számára nyújtottunk tanácsadási szolgáltatásokat. Munkáink során számos szektorban, a legkülönfélébb felépítésű és komplexitású szervezeteknél szereztünk tapasztalatokat. Fő tevékenységi körünk az üzleti és informatikai jellegű fejlesztések folyamatának ügyféloldali menedzsmentje, a probléma azonosításától kezdve a megvalósításig.

Szolgáltatásaink bemutatása

Stratégiai tanácsadás (Stratégiai terv, üzleti terv és business case készítése). A megfelelő stratégia elengedhetetlen egy vállalkozás számára ahhoz, hogy hosszú távú piaci jelenléte biztosítva legyen. Munkánk során támogatást nyújtunk ügyfeleink részére a stratégiájuk, részstratégiák megalkotásában vagy újragondolásában. A stratégia kialakítását követően támogatjuk ügyfeleinket a stratégiai célok megvalósításában, azaz a stratégiai akciókat megvalósító projektekre, feladatokra való lebontásában. Az egyes feladatokhoz, projektekhez megvalósíthatósági és megtérülési számításokat végzünk, akár modellt is készítünk, amellyel finomhangolni lehet a stratégiai pontokat. A feladatok végrehajtását úgy végezzük, hogy a kialakított működési módhoz mérési pontokat rendelünk, amelyek segítenek a visszamérésben, változások kezelésében. Főbb szolgáltatásaink vállalkozások működési folyamatainak áttekintése, üzleti terv, irányítási modell, ill. Business Case-ek készítése.

Projekt/program menedzsment. Projekt- és programmenedzsment szolgáltatásaink konkrét gyakorlati módszerekkel, eszközökkel, valamint integratív támogató megoldásokkal segítik ügyfeleink stratégiai és szervezeti törekvéseit. Hazai és nemzetközi tapasztalatokkal rendelkező, minősített projektmenedzsereink, szakértőink, valamint a nemzetközi sztenderdek szerint dolgozó projektcsapatunk közreműködésével segítünk az operatív program és projektmenedzsment feladatok sikeres, a tervezett költség- és időkereteken belüli végrehajtásában.

Vállalati mobilitás. Segítünk a vállalat mobilitási, biztonsági és technológiai stratégiájának, mobilitási keretrendszer kialakításában a jogi/szabályozási és üzleti követelmények figyelembe vételével. Szolgáltatásaink magukban foglalják a mobilitási stratégia és kapcsolódó projektek helyzetelemzési, üzleti követelmény specifikációs, változásmenedzsment, szervezetfejlesztési feladatainak támogatását. Segítséget nyújtunk ügyfeleinknek a kapcsolódó technológiai megoldások bevezetésének tervezésében, megvalósításában és minőségbiztosításában.

Projekt audit és minőségbiztosítás. Ügyfeleink megbízásából elvégezzük projektjeik független felülvizsgálatát, auditját és folyamatos minőségbiztosítással támogatjuk azok megvalósítását. A projekt audit tevékenység keretében módszertani, valamint szervezeti kultúra oldaláról végezzük el folyamatban lévő és befejezett projektek független felülvizsgálatát. Ennek során építünk saját gyakorlati tapasztalatainkra és a nemzetközi módszertanok ajánlásaira

Szervezeti működés és projektkultúra fejlesztés. Ügyfeleinket támogatjuk programok/projektek végrehajtására alkalmas szervezeti működés és kultúra létrehozásában. A szervezetek számára a kockázatos, kihívásokat jelentő fejlesztések megvalósítása mellett - legyen az például egy ERP rendszer bevezetése, egy új üzleti terület megnyitása, vagy éppen két szervezeti egység összevonása-, a projektműködés mindinkább meghatározóvá válik a napi feladatok végrehajtásában is. Egyre több ügyfelünk dönt ezért úgy, hogy tudatosan működésébe integrálja a projektmenedzsment kultúrát. Az ehhez szükséges szervezet, működésmód, tudás és képesség kialakításához adunk segítséget testreszabott projektkezelési folyamatok, eljárásrendek és eszközök kidolgozásával, projekt portfólió-menedzsment IT rendszerek kiválasztásával, bevezetésével, valamint képzések biztosításával.

Folyamat- és szervezetfejlesztés (BPM). Tudjuk, hogy egy vállalat rugalmassága elsősorban üzleti folyamatainak hatékonyságán múlik, így nagy hangsúlyt fektetünk arra, hogy a legkorszerűbb, nemzetközileg elismert módszertanokat (pl. Six Sigma, Lean) és folyamatábrázolást, elemzést támogató IT alkalmazásokat (pl.: ARIS, MS Visio, MEGA, QPR) alkalmazzuk a legjobb eredmény elérése érdekében. Támogatjuk a szervezet struktúráit, teljesítményét, az egyéni, ill. csoportszintű fejlesztéseket, így meghatározhatóvá válnak a szervezet hatékonyságát fejlesztő akciótervek.

Pályázati és Európai Uniós projektek menedzsmentje. Ügyfeleink részére integrált forrásbevonási és komplex pályázati projektmenedzsment szolgáltatásokat nyújtunk. Kelet-Közép-Európa régióiban szinte minden szervezet érdekelt saját vállalkozásait, térségét érintő fejlesztéseinek és beruházásainak európai uniós forrásból történő finanszírozásában. A megfelelő eszközök és módszerek alkalmazásával segítjük ügyfeleinket az európai uniós pályázatok elkészítésében, a projektek definiálásában, tervezésében, előkészítésében, a finanszírozási konstrukció kidolgozásában, a támogatás megszerzésében és szabályszerű, eredményes felhasználásában.

Kiválasztás és beszerzés. A programok/projektek végrehajtásának, valamint az európai uniós források felhasználásának sokszor kiemelt fontosságú, kritikus része a megfelelő szállító kiválasztása, illetve a kapcsolódó közbeszerzési eljárások szabályszerű, eredményes lefolytatása. Segítjük ügyfeleinket a megfelelő - kompetenciarendszerünkből adódóan jellemzően informatikai - szállító kiválasztásában, beszerzési és közbeszerzési eljárások menedzselésében az előkészítéstől (igényfelmérés, piackutatás, tervezés, eljárás kiírása) a szerződéskötésig.


Ivády Balázs (igazgatósági tag)
13012252-2-41
2002
0-10 millió Ft
1 721 millió Ft
21
középvállalkozások
nagyvállalatok
Energiaszektor
Pénzügyi szektor
Oktatás
Termelés
Értékesítés
Telekommunikáció
Szállítás
Közigazgatás
Egészségügy
27

Szakértőink


Az oldal sütiket használ működéséhez. Az oldal használatával hozzájárul, hogy az sütiket tárolhat számítógépén.